TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

BÁO MỚI

TRUYỆN CƯỜI

SOẠN BÀI TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến

 • (phuhoat@gmail.com)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  TIN TỨC THỂ THAO

  ĐỀ THI THỬ ĐH THPT MINH KHAI - HÀ TĨNH NĂM 2014 LẦN 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Phú Hoạt (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:44' 19-06-2014
  Dung lượng: 32.9 KB
  Số lượt tải: 569
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI
  TỔ HOÁ HỌC
  (Đề thi có 05 trang)
  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN 2
  NĂM HỌC 2013-2014
  Môn thi: Hoá học
  Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

  
  Họ và tên thí sinh:.......................................................................; Số báo danh:......................................
  Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
  H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137.
  I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
  Câu 1: Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen, có công thức phân tử C7H8O, phản ứng được với dung dịch NaOH. Số chất X thỏa mãn tính chất trên là
  A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
  Câu 2: Cho 1,45 gam anđehit X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được 10,8 gam Ag. Công thức của X là
  A. CH3-CHO. B. HCHO. C. CH2=CH-CHO. D. OHC-CHO.
  Câu 3: Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau. Cho m gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch Y (chỉ chứa 2 muối) và (m-14,7) gam hỗn hợp hơi gồm 2 anđehit no, đồng đẳng kế tiếp, có tỉ khối hơi so với H2 bằng 24,625. Cô cạn dung dịch Y thu được (m-3,7) gam chất rắn. Công thức cấu tạo của hai este là
  A. HCOO-CH=CH-CH3 và CH3-COO-CH=CH2.
  B. HCOO-C(CH3)=CH2 và HCOO-CH=CH-CH3.
  C. CH3-COOCH=CH-CH3 và CH3-COO-C(CH3)=CH2.
  D. C2H5-COO-CH=CH2 và CH3-COO-CH=CH-CH3.
  Câu 4: Este X có công thức phân tử C4H6O2. Thủy phân hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH, thu được dung dịch Y chứa hai chất đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Chất X có công thức cấu tạo nào dưới đây?
  A. HCOO-CH=CH-CH3. B. HCOO-CH2-CH=CH2.
  C. CH2=CH-COO-CH3. D. CH3-COO-CH=CH2.
  Câu 5: Thạch cao sống có công thức là
  A. CaSO4. B. CaSO4.2H2O. C. CaCO3. D. CaSO4.H2O.
  Câu 6: Cho dãy các chất: axit axetic, etyl axetat, anilin, ancol etylic, phenol, ancol benzylic. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là
  A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.
  Câu 7: Hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, bậc một, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy m gam X trong khí O2 dư, thu được 1,792 lít khí CO2 (đktc) và 2,34 gam H2O. Mặt khác, oxi hóa m gam X bằng CuO nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm 2 anđehit. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được a gam Ag. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là
  A. 15,12. B. 10,80. C. 21,60. D. 17,28.
  Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng?
  A. Ở cùng điều kiện, photpho đỏ hoạt động hóa học mạnh hơn photpho trắng.
  B. Photphorit và apatit là hai khoáng vật chứa photpho.
  C. Photpho phản ứng được với dung dịch HNO3 đặc, nóng.
  D. Photpho thể hiện tính khử trong phản ứng với oxi.
  Câu 9: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X, thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Để trung hòa 0,15 mol X cần vừa đủ 500 ml dung dịch NaOH 0,5M. Công thức của hai axit trong X là
  A. CH3COOH và HCOOH. B. HCOOH và HOOC-COOH.
  C. HCOOH và CH2(COOH)2.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓